Publikacje

Filip Żurakowski 

1. Cztery najważniejsze umiejętności współczesnego człowieka

 Obserwacje różnych dziedzin życia - biznesu, dziennikarstwa, nauki itp. wskazują, że nie wystarczy być dobrym w swojej dziedzinie. Zwyciężają ci, którzy są najszybsi i umieją sprzedać wyniki swojej pracy.

Działać szybko, zachowując godność i umiar - oto wyzwanie dla nas. Pośpiech niszczy wrodzoną godność człowieka. „Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, nie poganiaj mnie bo gubię rytm" - śpiewa Olga Jackowska.  Praca w pośpiechu nie ma smaku, nie sprawia ci przyjemności. Szybkość w działaniu należy osiągać nie przez pośpiech, lecz poprzez  znajomość i stosowanie właściwych technik.

Cztery najważniejsze umiejętności współczesnego człowieka, to:

 • współżycie z innymi, współdziałanie w różnych grupach i zespołach,
 • posługiwanie się technikami szybkiej i wydajnej pracy umysłowej,
 • zarządzanie finansami osobistymi,
 • utrzymywanie  równowagi w życiu (właściwa hierarchia wartości, godzenie pracy, zabawy i przygody, życia rodzinnego).

Uczeń współczesnej szkoły powinien te umiejętności opanować - albo w ramach programu szkolnego, albo poprzez uczestnictwo w różnych inicjatywach podejmowanych przez instytucje pozaszkolne. Aby szkoła i instytucje pozaszkolne mogły realizować odpowiednie projekty, pożądane jest, aby istnieli nauczyciele specjalizujący się w jednej 
z wymienionych wyżej umiejętności.

2. Szkoła XXI wieku

 • Każdy nauczyciel jest przeszkolony w zakresie technik wiedzy o mózgu i technik uczenia się.
 • W szkole są centra różnych rodzajów inteligencji, aby dać szansę uczniom o różnych stylach uczenia się.

 Każdy z nas posiada wszystkie rodzaje inteligencji. Prawie każdy posiada wszystkie zmysły. Różnimy się stopniem dominowania niektórych rodzajów inteligencji i niektórych zmysłów. Te spostrzeżenia wykorzystaj tworząc cierpliwie i wytrwale swój INDYWIDUALNY STYL UCZENIA SIĘ. A uczenie się to zdobywanie wiedzy, opanowywanie umiejętności i tworzenie nawyków.

3. Rodzaje inteligencji i co z tego wynika

 Inteligencja a miejsce w życiu

 

RODZAJ INTELI-GENCJI

Preferowane rodzaje aktywności, potrzeby, dążenia

Preferowane dziedziny nauki, sztuki, życia społecznego, biznesu

Preferowane zawody, role społeczne

Zainteresowania, zamiłowania, hobby,

 
 
 
LINGWI-
STYCZNA
Rozmawianie
Przemawianie
Pisanie artykułów, książek, wypracowań
Czytanie
Udział w dyskusjach, debatach
Literatura
Językoznawstwo
Polityka
Edukacja
Dziennikarstwo
Działalność wydawnicza
Sztuka oratorska
 
 
 
 
Nauczyciel
Polityk
Kaznodzieja
Dziennikarz
Pisarz
Redaktor
Prezenter (np. TV)
Sprawozdawca sportowy
Trener - szkoleniowiec
Czytanie książek, gazet
Rozwiązywanie krzyżówek
Konkursy krasomówcze
 
 
 
 
LOGICZ-NA
Liczenie
Praca na komputerze
Praca z liczbami - prowadzenie ksiąg rachunkowych, planowanie i analizy finansowe
Prowadzenie eksperymentów
Matematyka
Fizyka
Chemia
Różne kierunki inżynierskie
Prawo
Rachunkowość
Finanse
 
 
Naukowiec
Wynalazca
Księgowy
Pracownik banku
Nauczyciel
Detektyw
Adwokat
Gra w szachy
Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, zadań logicznych
 
 
 
 
WIZUAL-NO - PRZEST-RZENNA
Projektowanie miast, osiedli, budynków, wnętrz
Malowanie
Rzeźbienie
Tworzenie strategii
Tworzenie map i korzystanie z nich
Architektura
Urbanistyka
Sztuki plastyczne
Nawigacja
Planowanie strategiczne i realizowanie strategii (w wojsku, w biznesie, w zarządzaniu państwem, województwem, gminą)
Architekt
Malarz
Rzeźbiarz
Kierowca
Pilot
Strateg
Przywódca
Reżyser teatralny, filmowy
 
Malarstwo
Rzeźba
Zabytki
Modelarstwo
Film
Teatr
Witraże
Fotografia
 
 
 
MU-ZYCZ-NA
Śpiewanie
Gra na instrumencie
Słuchanie muzyki
 Śpiewanie  - w chórze, przy ognisku, na spotkaniach towarzyskich
Muzyka
Dziedziny sztuki łączące słowo i muzykę: opera, operetka, musical
Produkcja instrumentów muzycznych, ich strojenie, konserwacja
Inżynieria dźwięku
 
Instrumentalista (wykonawca muzyki)
Wokalista
Kompozytor
Dyrygent
Tancerz
Choreograf
Muzyka
Taniec
Śpiew
Festiwale muzyczne
Koncerty
 
 
 
 
FIZYCZNO - KINE-STETY-CZNA
Bieganie
Pływanie
Jazda na rowerze, na nartach
Majsterkowanie
Naprawianie urządzeń (np. samochodu
Potrzeba ruchu, aktywności fizycznej
Sport
Turystyka
Taniec
Aktorstwo
Sztuki walki
Budownictwo
Mechanika
Rzemiosło
Chirurgia
Stomatologia
Sportowiec
Trener sportu
Tancerz
Akrobata
Aktor
Rzemieślnik (np. hydraulik, murarz, cieśla,  mechanik samochodowy)
Uprawianie sportu, turystyki
Żeglarstwo
Narciarstwo
Majsterkowanie
Naprawy domowe
Karate
Roboty  i robótki ręczne
 
 
 
 
INTER- PERSO-NALNA
Słuchanie
Negocjowanie
Dyskutowanie
Doradzanie
Praca zespołowa
Kierowanie ludźmi
Pełnienie funkcji mediatora w sporach
Potrzeba kontaktu z ludźmi, przebywania z nimi, wymiany myśli i uczuć
Edukacja
Służba zdrowia
Opieka społeczna
Życie religijne
Handel
Marketing
Polityka
Pedagogika
Psychoterapia
 
 
 
 
 
Nauczyciel
Polityk
Dziennikarz
Trener - szkoleniowiec
Lekarz
Pielęgniarka
Duchowny
Menedżer
Właściciel firmy
Sprzedawca
Agent ubezpieczeniowy
Udział w treningach interpersonalnych
Spotkania towarzyskie
Działalność w stowarzyszeniach
Wolontariat
Organizowanie uroczystości rodzinnych, zakładowych
 
 
 
 
 
 
 
INTRA-PERSO-NALNA
Poznawanie samego siebie, świadomość swoich uczuć
Potrzeba chwil samotności
Dążenie do samorealizacji
Potrzeba podążania własną drogą, niezależności od przyjętych norm i schematów
Wsłuchiwanie się w głos swego sumienia i intuicji
Poszukiwanie sensu życia i odkrywanie życiowego zadania
Poszukiwanie nadrzędnych wartości i kierowanie się nimi
Dziedziny życia związane z twórczością - literacką, muzyczna, naukową
Filozofia
Psychologia
Życie religijne
Poradnictwo
Pomoc społeczna
Praca z ludźmi niepełnosprawnymi, nie radzącymi sobie w życiu
 
 
Psycholog
Pedagog
Duchowny
Pisarz
Filozof
Terapeuta
 
Czytanie książek
Pisanie pamiętników
Poznawanie biografii pisarzy, artystów, przywódców religijnych, mistyków
 

 

 

Badania mózgu wykazują, że każdy typ inteligencji ma odpowiadający mu ośrodek w danej części mózgu.

Profesor Howard Gardner wyróżnia ponadto inteligencję przyrodniczą, przejawiająca się umiejętnością pracy i życia w zgodzie z naturą. W dużym stopniu korzystają z niej rolnicy, ogrodnicy, przewodnicy i ratownicy górscy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, podróżnicy, itp.

Oczywiście można inaczej sklasyfikować rodzaje inteligencji, wyróżniając np. inteligencję emocjonalną, techniczną, finansową. Rodzaje inteligencji to inaczej typy posiadanych zdolności. Decydują one o wynikach w nauce, a przede wszystkim o radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu sukcesów w różnych dziedzinach życia.

Każdy człowiek ma swój indywidualny styl uczenia się. Ten styl jest efektywny, gdy jest dostosowany do dominujących u danej osoby rodzajów inteligencji i dominujących zmysłów.

4. Ulubione przez nauczycieli i uczniów elementy zajęć z technik wspomagających uczenie się

 • Mapy myśli
 • Łamigłówki

Do czego może służyć mapa myśli

Mapa myśli jest jedną z technik szybkiego i skutecznego uczenia się.

Może służyć do:

 • sporządzania graficznego streszczenia czytanego tekstu,
 • robienia szybkich notatek z tego, co słyszysz,
 • wykonywania planu tego, co chcesz napisać - na przykład planu wystąpienia, artykułu itp.

 Jak wykonuje się mapę myśli

Poznasz tutaj sposób wykonywania map myśli opracowany przez Tony Buzana. Tony Buzan to światowej sławy ekspert w dziedzinie uczenia się i technik zapamiętywania, autor wielu książek na ten temat.

 Tworząc mapę myśli:

 • przygotuj kartkę i kolorowe pisaki,
 • umieść w centrum rysunek lub napis przedstawiający główny temat,
 • od centrum - mającego kształt okrągły lub owalny - prowadź główne gałęzie w postaci grubych linii lub wypustek, w których wpisane są kluczowe słowa symbolizujące zasadnicze, nadrzędne myśli,
 • od głównych gałęzi rysuj drobniejsze odgałęzienia, rozchodzące się we wszystkich kierunkach, wpisując na nich słowa lub wyrażenia stanowiące zakodowanie dalszych, coraz bardziej szczegółowych myśli związanych z głównym tematem,
 • uzupełnij mapę kolorowymi rysunkami, strzałkami, znakami, symbolami.

 5. Zadania nauczycieli

 • Prowadzenie zajęć dla uczniów z technik uczenia się
 • Stosowanie tych technik na lekcjach przedmiotowych

 LITERATURA

 •  Buzan T. Szybkie czytanie. Wydawnictwo JK, Łódź, 2007
 • Buzan T. Genialna pamięć. Wydawnictwo JK, Łódź, 2007
 • Carter Ph., Russel K., Równowaga umysłu. Muza S. A. Warszawa, 2002
 • Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000
 • Gamon.D., Bragdon A. Trenuj swój mózg. MEDIUM, Warszawa 2003
 • Holmes A., Skuteczne zdawanie egzaminów. REBIS, Poznań 2007
 • Jacenko M., Jak szybko nauczyć się języków obcych. Helion, Gliwice 2008
 • Kwiatkowski Z., Żurakowski F., Bóg i pieniądze. Faraon, Malbork 2009
 • O'Brien D., Sztuka zapamiętywania. Muza S.A., Warszawa 2001
 • Swantenson I. Mapy pamięci i techniki zapamiętywania. HELION, Gliwice, 2004
 • Raifenshneider D. Techniki trenowania umysłu. Muza S. A. Warszawa, 2005
 • Russel K., Carter Ph., Łamigłówki rysunkowe. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1996
 • Russel K., Carter Ph., Łamigłówki liczbowe. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1996
 • Żurakowski F., Jak uczyć się  szybko i skutecznie... i dostać się na wymarzoną uczelnię. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, wyd. I 2000, wyd. II 2004
www.akademiaru.com

 

 

 

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli