Publikacje

Publikacje

 Danuta Sadownik

 Nauczyciele różnych przedmiotów, obserwują wyraźnie, że uczniowie wielokrotnie mają ogromne braki w podstawowych obszarach wiedzy, mimo iż bardzo im zależy na dobrych ocenach i sporo się uczą, nie potrafią przyswoić i utrwalić sobie nowych wiadomości.

Filip Żurakowski 

1. Cztery najważniejsze umiejętności współczesnego człowieka

 Obserwacje różnych dziedzin życia - biznesu, dziennikarstwa, nauki itp. wskazują, że nie wystarczy być dobrym w swojej dziedzinie. Zwyciężają ci, którzy są najszybsi i umieją sprzedać wyniki swojej pracy.

W dzieciństwie kształtują się jedne z najbardziej istotnych cech osobowości. To z dzieciństwa powinniśmy wynieść zaufanie do świata i siebie samego, wiarę we własne możliwości, poczucie samodzielności, potrzebę działania i odkrywania nowych rzeczy, świadomość własnej wartości. Cechy te stanowią podstawę stałego rozwoju dziecka i jego sukcesów zarówno w edukacji szkolnej jak i późniejszym życiu. Dlatego tak istotne jest, aby odpowiedzialnie i świadomie wykorzystać ten okres w życiu dziecka i zapewnić mu możliwie najlepszy start w dorosłość.

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli